Styrende for fotballgruppa sin visjon og mål, er visjon, formål og hovedmål skissert opp i Just IL sin organisasjonsplan:

«2. JUST ILS FORMÅL, VISJON OG MÅL.
Just IL har medlemmer med opprinnelse fra flere enn 20 forskjellige land, noe vi er svært stolte av. Idrett og samhold binder oss sammen. Just IL har arbeidet med, og vil fortsette å arbeide med å aktivisere barn, ungdom og voksne gjennom klubbens idrettstilbud

2.1. Just ILs visjon:
Just IL ønsker å skape et godt miljø i Justvik bydel gjennom idrett, lek, vennskap, mangfold og integrering! Alle skal med!

2.2. Just ILs formål:
Just IL ønsker å skape et best mulig miljø for fysisk aktivitet, sportslig utvikling, frivillighet og sosialt samvær!

2.3. Just ILs hovedmål:
- Arbeide for å få barn, ungdom og voksne til å drive fysisk aktivitet.
- Gjennom fysisk aktivitet og idrett fremme vennskap og skape et godt miljø for alle medlemmer!
- Stimulere barn og ungdom til å høyne sitt idrettslige prestasjonsnivå og tilpasse seg de regler og normer, som gjelder innenfor et fellesskap.
- Skape forståelse for begrepene ærlighet, respekt, glede, fellesskap, moral og etikk.
- Arbeide for å gi så mange som mulig en mulighet til å oppleve gleden ved fysisk aktivitet og mestring.»

I tillegg er NFFs visjon, «FOTBALL FOR ALLE - glede, drømmer og fellesskap», en viktig retningslinje.