Foredrag med Antidoping Norge

For å få tildelt treningstid i Kristiansand kommune sine anlegg (innendørs og utendørs), må idrettslagene i byen være sertifiserte som Rent Idrettslag. Et av kriteriene for å bli sertifisert, er dette foredraget med Antidoping Norge.

Onsdag 10.11.2021 avholdes foredraget for Just IL på Justvik skole. Foredraget er todelt. Første del, med start 18:00, er for trenere, lagledere, foreldrekontakter og andre tillitsvalgte i idrettslaget. Etter en liten pause, deltar også alle våre utøvere (født 2007 eller tidligere) på andre del av foredraget.