Kategori: Rent Idrettslag

Besøk i fra Antidoping Norge

Onsdag 10.11. hadde Just IL besøk av Siri Bynke i fra Antidoping Norge i forbindelse med at undergruppene i Just IL holder på å sertifisere seg som Rent Idrettslag. Besøket var todelt, først hadde vi en samling med trenere, lagledere, styremedlemmer og foreldrekontakter, hvor vi fikk et foredrag rettet mot denne målgruppa. Vi fikk innblikk ….  Read More

Foredrag med Antidoping Norge

For å få tildelt treningstid i Kristiansand kommune sine anlegg (innendørs og utendørs), må idrettslagene i byen være sertifiserte som Rent Idrettslag. Et av kriteriene for å bli sertifisert, er dette foredraget med Antidoping Norge. Onsdag 10.11.2021 avholdes foredraget for Just IL på Justvik skole. Foredraget er todelt. Første del, med start 18:00, er for ….  Read More