Kategori: Informasjon

Oppstart ny mosjonsgruppe

Vi starter opp en ny mosjonsgruppe i gymsalen på Justvik skole. Fra og med 4.1.2024 blir det ballspill (for menn i sin beste alder) i tidsrommet 21:00-22:00 hver torsdag utover våren. Dersom interessen blir stor nok, kan denne gruppen utvikle seg til å bli et odlboys-/veteranlag som eventuelt kan stille i NFF Agder sin serie, ….  Read More

Klubbutvikling 2023/24

Styret i Just IL har satt av høsten og vinteren til klubbutvikling, hvor vi skal fokusere på litt ulike momenter. Arbeidet startet opp i hovedstyret, før undergruppestyrene gradvis blir mer og mer involvert. Neste måned vil også alle medlemmer få muligheten til å komme på et medlemsmøte og gi sine tilbakemeldinger og innspill til prosessen. ….  Read More

Fullt barneidrettsparti

Nå er partiet med Allidrett for tre- og fireåringer fullt, men vi har fremdeles noen få ledige plasser på partiet for femåringer. Dersom man ønsker plass i partiet for femåring, følg denne oppskriften: For å melde på ditt barn til barneidretten, må du gjøre to ting: Når begge disse stegene er gjort, vil du få ….  Read More

Ønsker du å delta/ha stand på julemarkedet 2.12.?

– Vi fyller opp med stands inne på bydelshuset. Hver stand får et bord til disposisjon. Vi ønsker salg av hjemmelaget, strikk, lys, honning, kranser osv., osv. Vi åpner også opp for salg av brukt, men ønsker da at det begrenses til ting man tenker kan gis bort i gave, julepynt, penklær o.l. For påmelding ….  Read More

Barneidrett

Oppstart Allidrett – barneidrett

Kommende uke starter vi opp med Allidrett for førskolebarn igjen. Vi har to grupper, barneidrett for tre- og fireåringer (barn født i 2019 og 2020) og barneidrett for femåringer (barn født i 2018). Begge parti vil fortsette gjennom vinteren og avslutte sesongen innen 17.5.2024. Eneste krav til deltakelse er medlemskap i Just IL, 300,- per ….  Read More

TV-aksjonen 2023

Just IL har sagt ja til å ta ansvar for TV-aksjonen 2023 i vår bydel. Dette betyr at vi skal stå for oppmøtested, dele ut og samle inn bøsser og organisere TV-aksjonen for området fra Eidet til Erkleiv. I år går TV-aksjonen søndag 22.10.2023 og inntekten går til Redd Barna for å hjelpe barn som ….  Read More

Idrettsrådet inviterer til idrettpolitisk debatt!

«Til klubber og medlemmer Det nærmer seg valg. Et valg hvor vi skal velge inn partier og politikere som skal bestemme hvordan kommunen vil satse for å skape en god kommune for innbyggerne de neste fire årene. Det er vi som velger inn politikerne og sånn sett er ansvarlig for hvordan utviklingen blir. Møt frem ….  Read More

Just IL stiller på dagens sommermarked

Just IL stiller på lørdagens sommermarked på Justvik torg. I tillegg til kafé/kiosk, stiller vi med en stand hvor vi tar i mot brukt sportsutstyr. Har du sportsutstyr og -klær som ikke brukes lenger, men som fremdeles har godt med bruk i seg? Just IL stiller på lørdagens sommermarked og vi tar svært gjerne i ….  Read More

Skadevurdering av idrettsutøvere

Idrettsfysioterapeut Eline Drissen ved Sentrumklinikken tilbyr, f.o.m. 8. mai, gratis skadevurdering av idrettsutøvere fra alle idretter i alle aldre. Det hender titt og ofte at idrettsutøvere i klubbene får skader som hindrer dem i å opprettholde den aktiviteten og nivået de ønsker. Noen ganger er det akutt, andre ganger er det kanskje en skade som ….  Read More

Bydelskaféene legges til vinterhalvåret

Vi ser at denne typen arrangement kanskje egner seg best i vinterhalvåret. Vi har derfor, i samråd med våre samarbeidspartnere i Justvik kirke og Justvik fritidsklubb, bestemt oss for at vi avlyser de to siste bydelskaféene som var planlagt frem mot sommeren og konsentrerer oss heller om å arrangere disse bydelskaféene i tidsrommet mellom høstferien ….  Read More