Kategori: Informasjon

Besøk i fra Antidoping Norge

Onsdag 10.11. hadde Just IL besøk av Siri Bynke i fra Antidoping Norge i forbindelse med at undergruppene i Just IL holder på å sertifisere seg som Rent Idrettslag. Besøket var todelt, først hadde vi en samling med trenere, lagledere, styremedlemmer og foreldrekontakter, hvor vi fikk et foredrag rettet mot denne målgruppa. Vi fikk innblikk ….  Read More

Foredrag med Antidoping Norge

For å få tildelt treningstid i Kristiansand kommune sine anlegg (innendørs og utendørs), må idrettslagene i byen være sertifiserte som Rent Idrettslag. Et av kriteriene for å bli sertifisert, er dette foredraget med Antidoping Norge. Onsdag 10.11.2021 avholdes foredraget for Just IL på Justvik skole. Foredraget er todelt. Første del, med start 18:00, er for ….  Read More

Ny klubbshop for Just IL

Sportsprofil Norge AS har opprettet egen nettbutikk for Just IL. Nettbutikken finner du her: Just il Arkiver – Sportsprofil Det kan også nevnes at vi har fått en ny klubbkolleksjon, som vil vare i flere år fremover. Klubbpakken inneholder de samme artiklene som tidligere, men nye modeller. Rabattkode «Just» gir 20% på det som er ….  Read More

Barneidrett

Oppstart barneidrett for femåringer

Vi har nå fått trenere/instruktører, og vil starte opp et barneidrettstilbud for femåringer, altså 2016-årgangen. Det vil bli barneidrett annenhver tirsdag 17:15-18:00 i gymsalen på Justvik skole. Oppstart vil bli i uka etter skolens høstferie, altså i uke 41. Påmelding gjøres til post@justil.no. Påmeldingen må inneholde navn og fødselsdato på barnet, og navn, adresse, telefonnummer ….  Read More

Vi åpner for innendørstrening igjen

Med bakgrunn i at formannskapet i dag har gjort vedtak om å lette på smittevernet, har styret i Just IL besluttet å heve avlysningen av innendørstreninger. Dette betyr at fra og med i dag, onsdag 9.6.2021, og fram til sommerferien kan lag/grupper igjen trene innendørs, så lenge de forholder seg til de ulike idretters smittevernregler.

All aktivitet for videregående trinn avlyst til og med søndag 6.6.2021

Kristiansand/kommuneoverlegen har i dag (31.5.2021) forlenget sin anbefaling til å gjelde til og med søndag 6.6.2021. Dette betyr at all aktivitet for ungdom født 2002, 2003 og 2004 (og eventuelle yngre utøvere som tilhører lag/grupperinger tilhørende de nevnte årgangene) er avlyst ut denne uka. For de yngre barn og ungdommer opprettholder kommunen sin anbefaling til ….  Read More

CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

Avlysing av innendørstreninger

Med bakgrunn i dagens (30.5.2021) møte i formannskapet og formannskapets vedtak av «Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset (covid 19) for Kristiansand kommune. (Midlertidige smitteverntiltak).», har hovedstyret i Just IL i kveld gjort følgende vedtak: «Hovedstyret i Just IL avlyser inntil videre alle innendørstreninger. Samtidig oppfordrer vi de berørte lag ….  Read More

CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

All aktivitet avlyst til og med søndag 30.5.

Med bakgrunn i oppfordring til Kristiansand idrettsråd og idretten i Kristiansand i fra kommunaldirektør Torbjørn Urfjell, har styret i Just IL i dag besluttet å avlyse all aktivitet i idrettslaget fra og med i dag, tirsdag 25.5., til og med søndag 30.5.2021. Det hadde vært mulig for enkelte lag å gjennomføre aktivitet i tråd med ….  Read More

Lenke årsmøte 2021

Vennligst vær på plass før kl 20:00, slik at møtet kan komme i gang til oppsatt tid. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFhMjI0OGItYzliNy00YTIzLTgxMzEtMmVlZDhhYWEyYjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22276b41ae-5914-431f-a939-884ddd1759a3%22%7d

Årsmøte 2021

Årsmøtet i Just IL for 2021 avholdes den 24. mars kl 20:00. Møtet blir heldigitalt grunnet smittevernregler og restriksjoner på gjennomføring av arrangementer med fysisk oppmøte. Lenke til møtet blir lagt ut på justil.no og sendt ut på e-post til alle påmeldte et par timer før møtet starter. Saker som et medlem ønsker behandlet på ….  Read More