Kategori: Informasjon

Vi åpner for innendørstrening igjen

Med bakgrunn i at formannskapet i dag har gjort vedtak om å lette på smittevernet, har styret i Just IL besluttet å heve avlysningen av innendørstreninger. Dette betyr at fra og med i dag, onsdag 9.6.2021, og fram til sommerferien kan lag/grupper igjen trene innendørs, så lenge de forholder seg til de ulike idretters smittevernregler.

All aktivitet for videregående trinn avlyst til og med søndag 6.6.2021

Kristiansand/kommuneoverlegen har i dag (31.5.2021) forlenget sin anbefaling til å gjelde til og med søndag 6.6.2021. Dette betyr at all aktivitet for ungdom født 2002, 2003 og 2004 (og eventuelle yngre utøvere som tilhører lag/grupperinger tilhørende de nevnte årgangene) er avlyst ut denne uka. For de yngre barn og ungdommer opprettholder kommunen sin anbefaling til ….  Read More

CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

Avlysing av innendørstreninger

Med bakgrunn i dagens (30.5.2021) møte i formannskapet og formannskapets vedtak av «Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset (covid 19) for Kristiansand kommune. (Midlertidige smitteverntiltak).», har hovedstyret i Just IL i kveld gjort følgende vedtak: «Hovedstyret i Just IL avlyser inntil videre alle innendørstreninger. Samtidig oppfordrer vi de berørte lag ….  Read More

CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

All aktivitet avlyst til og med søndag 30.5.

Med bakgrunn i oppfordring til Kristiansand idrettsråd og idretten i Kristiansand i fra kommunaldirektør Torbjørn Urfjell, har styret i Just IL i dag besluttet å avlyse all aktivitet i idrettslaget fra og med i dag, tirsdag 25.5., til og med søndag 30.5.2021. Det hadde vært mulig for enkelte lag å gjennomføre aktivitet i tråd med ….  Read More

Lenke årsmøte 2021

Vennligst vær på plass før kl 20:00, slik at møtet kan komme i gang til oppsatt tid. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFhMjI0OGItYzliNy00YTIzLTgxMzEtMmVlZDhhYWEyYjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22276b41ae-5914-431f-a939-884ddd1759a3%22%7d

Årsmøte 2021

Årsmøtet i Just IL for 2021 avholdes den 24. mars kl 20:00. Møtet blir heldigitalt grunnet smittevernregler og restriksjoner på gjennomføring av arrangementer med fysisk oppmøte. Lenke til møtet blir lagt ut på justil.no og sendt ut på e-post til alle påmeldte et par timer før møtet starter. Saker som et medlem ønsker behandlet på ….  Read More

Hall og gymsal åpen igjen

Endelig kan vi starte idrettsåret 2021 for barn og ungdom! Gymsalen på Justvik skole og Havlimyrhallen er igjen åpen for trening f.o.m. 20. januar. Vi minner om at vi selvsagt må fortsette med smittevern. Alle skal sprite hender før treningen starter og alt felles utstyr skal behandles med overflatesprit før det brukes av en ny ….  Read More

Utsatt treningsoppstart 2021

Basert på anbefalinger fra regjeringen vil vi utsette all innendørstrening frem til 18. januar. Dvs. at det ikke vil være noen form for organisert trening i Havlimyrahallen eller på Justvik Skole i regi av Just IL før 18. januar. Utendørstrening kan fortsette så lenge alle smittevernanbefalinger overholdes og treningen kan gjennomføres med minst 1 meter ….  Read More

Barneidrett

Barneidrett for 5-åringer

Barneidretten for 5 åringer (barn født 2015) starter opp torsdag 10. September kl.18:00 til 18:45 i gymsalen på Justvik skole. På grunn av smittevern vil vi maks ta inn 15 barn i denne gruppen i første omgang, og det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder. Foreldre har heller ikke mulighet til å være med ….  Read More

Utsatt treningsoppstart

I dag har styret i Just IL kommet frem til at vi ikke kan starte opp organisert idrett etter påske. Det tillegges idrettslaget et alt for stort ansvar i forbindelse med gjennomføring og overholdelse av smittevernregler og andre anbefalinger fra myndighetene til at det er gjennomførbart med de ressursene vi har tilgjengelig. Samtidig vil vi ….  Read More