Kategori: Allidrett

Vi trenger hjelp!

Just IL er basert på frivillig innsats og dugnadsarbeid, vi er altså avhengige av frivillige (foreldre)trenere for å holde i gang aktiviteten i idrettslaget. For å kunne opprettholde oppstartede aktiviteter også utover våren, ber vi derfor nå om litt hjelp. Barneidrett for tre- og fireåringer (2019 og 2020) På grunn av jobbsituasjonen måtte vår instruktør ….  Read More

Fullt barneidrettsparti

Nå er partiet med Allidrett for tre- og fireåringer fullt, men vi har fremdeles noen få ledige plasser på partiet for femåringer. Dersom man ønsker plass i partiet for femåring, følg denne oppskriften: For å melde på ditt barn til barneidretten, må du gjøre to ting: Når begge disse stegene er gjort, vil du få ….  Read More

Barneidrett

Oppstart Allidrett – barneidrett

Kommende uke starter vi opp med Allidrett for førskolebarn igjen. Vi har to grupper, barneidrett for tre- og fireåringer (barn født i 2019 og 2020) og barneidrett for femåringer (barn født i 2018). Begge parti vil fortsette gjennom vinteren og avslutte sesongen innen 17.5.2024. Eneste krav til deltakelse er medlemskap i Just IL, 300,- per ….  Read More

Vi behøver deg!

Just IL ønsker å starte opp med barneidrett for (tre- og) fireåringer. Vi har treningstid satt av, men er avhengige av at noen melder seg som trenere/instruktører: «I Just IL er all aktivitet basert på frivillighet og dugnadsinnsats. For å kunne tilbyd allidrett og barneidrett, er vi avhngige av at foresatte eller andre interesserte stiller ….  Read More

Oppstart barneidrett for femåringer (2017)

Det er med stor glede vi kan informere om at vi nå har fått instruktører til barneidrett for femåringer, og derfor kan starte opp med tilbudet uka etter skolens høstferie! Tirsdag 11.10. starter vi opp med barneidrett for femåringer. Treningen finner sted i gymsalen på Justvik skole hver tirsdag 17:00 – 17:45, bortsett fra i ….  Read More

Barneidrett

Barneidrett for femåringer – vi trenger voksne!

Just IL ønsker å starte opp barneidrett for femåringer, barn født i 2017. Vi har reservert gymsalen på Justvik skole hver tirsdag 17:00-18:00(17:45) til denne aktiviteten. Men for å kunne starte opp med gruppa, er vi avhengige av voksne som kan lede aktiviteten. En forelder har nå meldt seg, men vi er avhengige av at ….  Read More

Oppstart Allidrett

Etter å ha ligget brakk noen år, er vi svært fornøyde med at vi igjen kan invitere til Allidrett for barn. I første omgang starter vi opp en Allidrettsgruppe for barn i 1. – 4. trinn, men vi håper at vi på sikt, også kan gi et tilbud til barn i 5. – 7.trinn. Allidretten ….  Read More

Barneidrett

Vi starter opp med barneidrett for tre- og fireåringer

Onsdag 14.9. starter vi opp med barneidrett for tre- og fireåringer. Treningen finner sted i gymsalen på Justvik skole onsdager 17:00 – 17:45. Vi i Just IL benytter Spond til å kalle inn til treninger, samlinger og liknende. Vi setter et tak på 30 deltakere/barn per trening, flere kan det bli vanskelig å håndtere i ….  Read More

Barneidrett

Fullt på barneidretten for femåringer

Det er nå fullt på barneidrettspartiet for femåringer (2016-årgangen). Det vil imdlertid være mulig å sette seg opp på venteliste. Påmelding til venteliste gjøres til post@justil.no. Påmeldingen må inneholde navn og fødselsdato på barnet, og navn, adresse, telefonnummer og epostadresse til en foresatt. Dersom noen kan tenke seg å være trenere/instruktører for 2017-kullet, kan vi ….  Read More

Barneidrett

Oppstart barneidrett for femåringer

Vi har nå fått trenere/instruktører, og vil starte opp et barneidrettstilbud for femåringer, altså 2016-årgangen. Det vil bli barneidrett annenhver tirsdag 17:15-18:00 i gymsalen på Justvik skole. Oppstart vil bli i uka etter skolens høstferie, altså i uke 41. Påmelding gjøres til post@justil.no. Påmeldingen må inneholde navn og fødselsdato på barnet, og navn, adresse, telefonnummer ….  Read More