Barneidrett for femåringer – vi trenger voksne!

Barneidrett

Just IL ønsker å starte opp barneidrett for femåringer, barn født i 2017. Vi har reservert gymsalen på Justvik skole hver tirsdag 17:00-18:00(17:45) til denne aktiviteten. Men for å kunne starte opp med gruppa, er vi avhengige av voksne som kan lede aktiviteten.

En forelder har nå meldt seg, men vi er avhengige av at noen flere også melder seg.

Kunne du ha vært med å ta ansvar for barneidrettsgruppa, ta kontakt på post@justil.no!