Avlysing av innendørstreninger

CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

Med bakgrunn i dagens (30.5.2021) møte i formannskapet og formannskapets vedtak av «Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset (covid 19) for Kristiansand kommune. (Midlertidige smitteverntiltak).», har hovedstyret i Just IL i kveld gjort følgende vedtak:

«Hovedstyret i Just IL avlyser inntil videre alle innendørstreninger. Samtidig oppfordrer vi de berørte lag og grupper til å opprettholde aktivitet, men da utendørs.»

Det kan komme ytterligere presiseringer i løpet av de nærmeste dagene.

Kommunens forskrift kan leses her: forskrift-31.05.21-1.pdf (kristiansand.kommune.no)