Forfatter: leder@justil.no

Lenke årsmøte 2021

Vennligst vær på plass før kl 20:00, slik at møtet kan komme i gang til oppsatt tid. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFhMjI0OGItYzliNy00YTIzLTgxMzEtMmVlZDhhYWEyYjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22276b41ae-5914-431f-a939-884ddd1759a3%22%7d

Årsmøte 2021

Årsmøtet i Just IL for 2021 avholdes den 24. mars kl 20:00. Møtet blir heldigitalt grunnet smittevernregler og restriksjoner på gjennomføring av arrangementer med fysisk oppmøte. Lenke til møtet blir lagt ut på justil.no og sendt ut på e-post til alle påmeldte et par timer før møtet starter. Saker som et medlem ønsker behandlet på ….  Read More

Hall og gymsal åpen igjen

Endelig kan vi starte idrettsåret 2021 for barn og ungdom! Gymsalen på Justvik skole og Havlimyrhallen er igjen åpen for trening f.o.m. 20. januar. Vi minner om at vi selvsagt må fortsette med smittevern. Alle skal sprite hender før treningen starter og alt felles utstyr skal behandles med overflatesprit før det brukes av en ny ….  Read More

Utsatt treningsoppstart 2021

Basert på anbefalinger fra regjeringen vil vi utsette all innendørstrening frem til 18. januar. Dvs. at det ikke vil være noen form for organisert trening i Havlimyrahallen eller på Justvik Skole i regi av Just IL før 18. januar. Utendørstrening kan fortsette så lenge alle smittevernanbefalinger overholdes og treningen kan gjennomføres med minst 1 meter ….  Read More

Barneidrett

Barneidrett for 5-åringer

Barneidretten for 5 åringer (barn født 2015) starter opp torsdag 10. September kl.18:00 til 18:45 i gymsalen på Justvik skole. På grunn av smittevern vil vi maks ta inn 15 barn i denne gruppen i første omgang, og det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder. Foreldre har heller ikke mulighet til å være med ….  Read More

Utsatt treningsoppstart

I dag har styret i Just IL kommet frem til at vi ikke kan starte opp organisert idrett etter påske. Det tillegges idrettslaget et alt for stort ansvar i forbindelse med gjennomføring og overholdelse av smittevernregler og andre anbefalinger fra myndighetene til at det er gjennomførbart med de ressursene vi har tilgjengelig. Samtidig vil vi ….  Read More

Justvikbanen

Åpnet for organisert trening

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Norges idrettsforbund og kommuneoverlege Dagfinn Haarr åpner Kristiansand kommune alle utendørs idrettsanlegg. Det er en forutsetning for all aktivitet at smittevernreglene overholdes. Dette betyr at ikke mer enn 5 personer kan trene sammen og det skal alltid holdes mer enn 2 meter avstand mellom personene. Kommunen anmoder om at all trening ….  Read More

CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

Koronavirus

OPPDATERT kl 17:25: All aktivitet i idrettslaget avlyses inntil videre. Dette på bakgrunn av nye retningslinjer gitt av kommuneoverlegen i Kristiansand i dag. Nærmere informasjon om årsmøtet kommer så snart som mulig. Vi oppfordrer alle til å bruke vårt fantastiske nærområde til å holde seg i aktivitet. Det bugner av fine turstier og løyper man ….  Read More

Photo by Farzad Nazifi on Unsplash

Nye websider

Hei! Og velkommen til vårt nye hjem på web. Innholdet er nok ikke helt komplett enda. Vi setter veldig pris på om tilbakemeldinger på manglende innhold, feil eller annet sendes til leder@justil.no så vi kan ta tak i det. Det gjenstår også litt justering av stiler og layout.

Lagbilde 60årsjubileum

Inkalling til årsmøte 2020

OPPDATERT: Årsmøtet i Just IL for 2020 avholdes den 15. juni kl 20:00. Påmelding på Facebook arrangement er nødvendig, slik at vi kan ha kontroll på smittevernreglene. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars 2020 til post@justil.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene ….  Read More