Forfatter: leder@justil.no

Utsatt treningsoppstart 2021

Basert på anbefalinger fra regjeringen vil vi utsette all innendørstrening frem til 18. januar. Dvs. at det ikke vil være noen form for organisert trening i Havlimyrahallen eller på Justvik Skole i regi av Just IL før 18. januar. Utendørstrening kan fortsette så lenge alle smittevernanbefalinger overholdes og treningen kan gjennomføres med minst 1 meter ….  Read More

Barneidrett

Barneidrett for 5-åringer

Barneidretten for 5 åringer (barn født 2015) starter opp torsdag 10. September kl.18:00 til 18:45 i gymsalen på Justvik skole. På grunn av smittevern vil vi maks ta inn 15 barn i denne gruppen i første omgang, og det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder. Foreldre har heller ikke mulighet til å være med ….  Read More

Utsatt treningsoppstart

I dag har styret i Just IL kommet frem til at vi ikke kan starte opp organisert idrett etter påske. Det tillegges idrettslaget et alt for stort ansvar i forbindelse med gjennomføring og overholdelse av smittevernregler og andre anbefalinger fra myndighetene til at det er gjennomførbart med de ressursene vi har tilgjengelig. Samtidig vil vi ….  Read More

Justvikbanen

Åpnet for organisert trening

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Norges idrettsforbund og kommuneoverlege Dagfinn Haarr åpner Kristiansand kommune alle utendørs idrettsanlegg. Det er en forutsetning for all aktivitet at smittevernreglene overholdes. Dette betyr at ikke mer enn 5 personer kan trene sammen og det skal alltid holdes mer enn 2 meter avstand mellom personene. Kommunen anmoder om at all trening ….  Read More

CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

Koronavirus

OPPDATERT kl 17:25: All aktivitet i idrettslaget avlyses inntil videre. Dette på bakgrunn av nye retningslinjer gitt av kommuneoverlegen i Kristiansand i dag. Nærmere informasjon om årsmøtet kommer så snart som mulig. Vi oppfordrer alle til å bruke vårt fantastiske nærområde til å holde seg i aktivitet. Det bugner av fine turstier og løyper man ….  Read More

Photo by Farzad Nazifi on Unsplash

Nye websider

Hei! Og velkommen til vårt nye hjem på web. Innholdet er nok ikke helt komplett enda. Vi setter veldig pris på om tilbakemeldinger på manglende innhold, feil eller annet sendes til leder@justil.no så vi kan ta tak i det. Det gjenstår også litt justering av stiler og layout.

Lagbilde 60årsjubileum

Inkalling til årsmøte 2020

OPPDATERT: Årsmøtet i Just IL for 2020 avholdes den 15. juni kl 20:00. Påmelding på Facebook arrangement er nødvendig, slik at vi kan ha kontroll på smittevernreglene. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars 2020 til post@justil.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene ….  Read More

Photo by Mikhail Pavstyuk on Unsplash

Lov for Just IL oppdatert 11.02.2020

I henhold til endring av NIFs lovnorm for idrettslag har vi oppdatert lov for Just IL. Endring av loven som følge av endringer i NIFs lovnorm godkjennes i styret, mens alle andre endringer av Lov for Just IL må vedtas av årsmøte. Endringen ble vedtatt på styremøte den 11.02.2020.