Årsmøte i håndballgruppa

Håndballgruppa i Just IL avholder årsmøte på Justvik skole onsdag 15.2.2023, 19:00-20:00.

Saksliste:

  • Behandling av håndballgruppas årsmelding
  • Valg av nytt styre
  • Eventuelle saker til årsmøtet i Just IL

Saker som ønskes behandlet, må være håndballstyret i hende senest 12.2.2023, eventuelle saker sendes til handball@justil.no.