Åpnet for organisert trening

Justvikbanen

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Norges idrettsforbund og kommuneoverlege Dagfinn Haarr åpner Kristiansand kommune alle utendørs idrettsanlegg.

Det er en forutsetning for all aktivitet at smittevernreglene overholdes. Dette betyr at ikke mer enn 5 personer kan trene sammen og det skal alltid holdes mer enn 2 meter avstand mellom personene. Kommunen anmoder om at all trening er organisert, slik at det er voksne til stede for å påse at reglene overholdes.

Just IL jobber med å legge en plan for hvordan vi kan gjennomføre treninger og samtidig overholde smittevernreglene. Det kommer også nærmere informasjon fra de ulike særforbundene om hvordan man skal gjennomføre treningen for de forskjellige idrettene.

Det vil tidligst bli gjennomført organisert trening i regi av Just IL etter påske. Da vil nok NFF, NHF og NBF ha kommet med sine anbefalinger.

Vi anmoder om at all egentrening fortsatt gjøres utenfor anleggene og at det alltid er voksne med som passer på at smittevernreglene overholdes.