Heading hjemmeside 17

Just IL

Årsmøter

Stemmerett ved årsmøter

For å kunne stemme ved Årsmøte og i andre sammenhenger må en være fylt 15 år. Foreldre kan ikke stemme på barnas medlemsskap, men må ha sitt eget medlemsskap for å kunne stemme.

Årsmøte:    Innkalling: Protokoll:   Regnskap:   Anmerkning:
2013              
2014              
23.3.2015   Innkalling 2015 Protokoll 2015   Regnskap 2015    
30.3.2016   Innkalling 2016 Protokoll 2016       Regnskapet finnes i innkallingen
28.3.2017   Innkalling 2017 Protokoll 2017       Regnskapet finnes i innkallingen
28.2.2018   Innkalling 2018 Protokoll 2018       Regnskapet finnes i innkallingen

Sponsorrekke