Heading hjemmeside 17

Just IL

Om Just IL

Besøksadresse:
Just IL
Grostølveien 4
4634 KRISTIANSAND S
Postadresse:
Just IL
Postboks 4325 Justvik
4694 KRISTIANSAND S
Orgnr.: 975 582 604
Havlimyrahallen
Havliveien 8
4634 Kristiansand, Norge
     

Historikk

Just IL ble stiftet 26. mai 1959 i sløydsalen på Fagerholt skole. Arnold Nilsen forteller fra sine guttedager der han var en pjokk som beskuet det hele der han sto utenfor vinduet på sløydsalen:

Det vokste opp gutter, der som andre steder og en av fritidsaktivitene da som nå, var fotball

Det var vanlig at guttene fra Justvik og de fra Justnes møttes til interne oppgjør, noe som ofte endte med nevekamp og neseblod i tillegg

Arnold Nilsen forteller videre at på slutten av 50-tallet besluttet man, siden både Justvik og Justnæs egentlig var små bydeler, at det var mer formålstjenelig å legge stridigheter og boksehansker på hylla og heller inngå et samarbeid. Dermed så Idrettsklubben Just dagens lys slik vi kienner den i dag.

Navnet Just IL ble en sammenstilling av de to stedsnavnene hvilket var svært viktig for begge bydelene. Å finne ut hvem første formannen i Just Idrettslag var, har vist seg å være en vrien nøtt å knekke. Men i samtale med flere mennesker som var ildsjeler på den tiden, har vi funnet ut at tre av dem som satt i det aller første styret var Bjøro Justnes, Kiell Andersen og Øyvind Stokkelien.

Drakter

Fargen på draktene besto da av hvite bukser, grønne overdeler og gule tall. I løpet av årene endret fargene seg til grønn og hvit, men i de senere årene har man gått over ti1 grønne overdeler med hvite tall, samt svart bukse.

Baner og beliggenhet

Noe av det viktigste var først og fremst å få en fotballbane. Man hadde som utgangspunkt Fagerholt skole og der ballbingen i dag ligger lå den gamle fotballbanen.

Gjennom A ha basarer og øvrig dugnad lykkes man å lage en fotballbane. Denne var gruslagt og Arnold forteller at man på et tidspunkt fikk planert denne gjennom å dra en tømmerstokk etter en traktor. Banen hadde aldri vært så flat som etter dette. Men da det to dager senere begynte å regne, ble banen nokså miserabel. Mye av håpet var å få en idrettshall, men det ble aldri til noe. I dag ligger ballbingen på det området der hallen var ment plassert.

Nå ligger kunstgressbanen midt i Justvik sentrum. Den er godt brukt og et populært møtested. Det foregår stadig ting der på ettermiddagen og kveldstid Der er også andre idrettslag som bruker banen i tillegg til Just IL. Det er kommunen som har ansvaret for vedlikeholdet, men Just IL måker snø vinterstid, for å kunne ha utendørstreninger.

Sponsorrekke