Heading hjemmeside 17

Just IL

Just IL logoPå denne siden vil du finne Just I.L.s lovnorm, rutiner, nyttige linker og liknende. Medlemmer bes å sette seg inn i aktuelle lover, regler og rutiner og å følge de lover, regler, rutiner og retningslinjer som foreligger.

 

 

Lov (basert på Norges idrettsforbunds lovnorm):
Lov for Just IL (godkjent av idrettskretsen 19.4.2017)

Organisasjonsplan:
Organisasjonsplan for Just IL (revidert på årsmøtet 2017)
Klubbhåndbok for Just IL:
Klubbhåndbok for Just IL (oppdatert 31.3.2017)

 


Rutiner og retningslinjer:

Rutine for politiattester i Just IL
- Informasjon om politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
Rutiner ved mistanke om vold og seksuelle overgrep i Just IL
Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten
- Rettleiar for handtering av saker som gjeld seksuell trakassering og overgrep (Norges Idrettsforbund)
Rutiner for håndtering av konflikter og kritikkverdige forhold i Just IL
Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn i Just IL
-
Samtykkeerklæring for publisering av bilder og film av barn
Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Just IL
Retningslinjer angående uønskede hendelser i forbindelse med utenforstående personers tilstedeværelse på treninger og kamper
Retningslinjer for alkohol i Just IL
Retningslinjer mobbing i Just IL

Retningslinjer for trenere i Just IL
Retningslinjer for utøvere i Just IL
Retningslinjer for foreldre og foresatte i Just IL

Retningslinjer for reiser og reiseledere i Just IL

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett (Brosjyre fra Norges Idrettsforbund)

Sportsplan fotball
Sportsplan innebandy (kommer)
Sportsplan håndball (kommer)

Retningslinjer for barneidrett og idrettsskole (kommer)
Retningslinjer for representasjon (kommer)

Rutine for arrangering av turmarsj (kommer)
Rutine for arrangement i regi av Just I.L. (kommer)

Utleiereglement for idrettsanlegg i Kristiansand kommune


Hjelpemidler for trenere/lagledelse:

Trenerperm fotball (kommer)
Trenerperm innebandy (kommer)
Trenerperm håndball (kommer)
Laglistemal 
(Excel- eller OpenOffice-versjon tilsendes ved henvendelse til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..)

 


 Nyttige linker og dokumenter:

Justlogo

Barneidrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
Idrettsskole: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrett---idrettsskole-for-barn/
Norges idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/
Norges håndallforbund: http://www.handball.no/
-
Region SørVest: https://www.handball.no/regioner/region-sorvest/
Norges fotballforbund: http://www.fotball.no/
-
NFF Agder (Agder fotballkrets): https://www.fotball.no/agder
Norges bandyforbund: http://www.bandyforbundet.no/
-
Sørvest bandyregion: http://sorvestbandy.no/
Norges Turmarsjforbund: http://turmarsjforbundet.no/

Sponsorrekke