Heading hjemmeside 17

Just IL

Årsmøtet i 2015 vedtok gjenoppstart av håndball som gren i Just IL, etter at håndballen hadde vært lagt ned i en kortere periode. Hndballillustrasjon1Just IL har lange tradisjoner som håndballklubb, og jobber nå med å komme tilbake til den tiden der vi var en velkjent og god håndballklubb for spillere i Kristiansandsregionen.
 
Vi har spillere hovedsak fra Justvik og Justneshalvøya.
Just IL tilbyr håndballtreninger for gutter og jenter fra 1 trinn og oppover, pr dags dato er eldste barnelag J11.
Håndball er en lagidrett og en fin anledning til å lære seg samspill med andre. Alle lag spiller kamper i løpet av sesongen og reiser på cup.
Vi er opptatt av Fair Play og idrettsglede. Vi har troen på at om vi har idrettsgleden så kommer også prestasjoner.
Vi trener ut ifra prinsippet på at alle skal være med.
Håndballen er drevet av frivillige som selv har hatt et forhold til håndball som sport, eller som driver aktivt med dette selv i dag.
 
 
 

 

 

Sponsorrekke