Heading hjemmeside 17

Just IL

Idrettsglede for alleBarneidretten i Just IL består i av tre undergrupper, to ulike tilbud til barn i førskolealder og et tilbud til barn i barneskolealder. Felles for barneidrettstilbudene er at de skal gi et morsomt aktivitetstilbud til våre barn. Just IL sin målsetning er å tilby fysisk aktivitet og morsomt fellesskap til så mange som mulig, så billig som mulig! For to av barneidrettsaktivitetene våre kreves det kun medlemskap i Just IL, 300,- per år for å delta. Den siste aktiviteten, barneidretten  for fire- og femåringer, koster 300,- per halvår (medlemskap i Just IL inkludert). Årsaken til at denne aktiviteten er litt dyrere, er at vi her har lønnet aktivitetsleder i denne aktiviteten.

Her finner du mer informasjon om barneidrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

Barnetrim
Barnetrimmen er et tilbud for barn tre til seks år. Dette er et tilbud for barn i følge med voksne, for her er det nemlig lagt opp til at foreldrene må være med å hjelpe litt til. Leder for aktiviteten er Berit Ege, som tidligere har drevet barneidretten på Fagerholt skole i en årrekke.


BarneidrettsillustrasjonBarneidretten

Barneidretten er idrettsaktivitet for fire- og femåringer. Her er vi innom ulike øvelser og leker med fokus på å utvikle koordinative- og motoriske egenskaper hos barna. Til denne aktiviteten kommer barna alene.

Idrettsskole det er kult detIdrettsskole
For barn mellom seks og tolv tilbyr Just IL idrettsskole. Idrettsskolen vil fokusere på basistrening, men vi vil også være innom mange ulike idrettsgrener for smaksprøver.

 

 

Sponsorrekke